Dette er en test

Ryddegruppa

Mer enn bare by-hjelp.

Du har sikkert sett dem gående langs veiene, i parker og parkeringsplasser. De holder byen vår ren, og trosser vær og vind for at vi skal kunne nyte alle dens områder uten å gremmes over forsøpling. Men dette er ikke alt dem gjør. Ryddegruppa tar også på seg jobber for gårdseiere for vedlikehold av deres uteområder, samt vedlikehold av parker. Her kan det være snakk om strøing og snømåking og fjerning av uønsket gress. I tillegg tar de også på seg oppdrag i forbindelse med ulike sentrumsarrangement.

Om du har behov for ryddehjelp, enten privat eller profesjonelt i Fredrikstad omegn, så ta kontakt med oss!

KONTAKTINFO

Kent Engseth
412 57 085
kent@fasvo.no