kr 0,00
0

Forskerkurs ved Høgskolen i Østfold

I 2021 fikk syv personer med utviklingshemming fullføre forskerkurs i regi av Høgskolen i Østfold. Noen av disse personene er ansatt i Fasvo.

Prosjektet eies av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og er finansiert av Stiftelsen Dam. Utdanningsinstitusjonene har bidratt med forskningstid. De andre deltagende institusjonene er Nord universitet, NTNU, Høgskolen i Molde, VID Sandnes og OsloMet. Målet med pilotprosjektet er å utvikle, teste ut og evaluere et prosjekt- og forskerkurs, som kan kvalifisere personer med utviklingshemning til deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid. Førstelektor ved HiØ May Østby har vært prosjektleder (Les hele artikkelen her: https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/fikk-prove-seg-som-forskere.html)

Tur til Island

Resten av denne artikkelen er skrevet av to medforskere som var med på konferansen

Etter at vi hadde fullført forskerkurset som vi har brukt tre år på og lage i samarbeid med andre i samme proskjekt i andre Høgskoler, ble vi overrasket i November 2022 av våre tre forskere med en konferansetur til Island i Mai 2023.

Turen gikk med på og presentere kurset vi hadde gjennomført. Vi hadde med flere representanter fra forskerstigen (vårt team jobbet med analyse). Og de andre teamene hadde sitt tema.

Konferansen var så stor at den ble delt i mellom to hoteller, og med over 700 påmeldte så var det den største i verden av sitt slag.

Nordic Network on people with disability research var navnet på konferansen, den var fordelt på 3 dager fra 10. til 12. Mai.

Den siste kvelden var det underholdning og tre retters middag. De var veldig flinke til og tilrettelegge så alle kunne forstå. Selve konferansen var på engelsk, der var det en egen skjerm som skrev når folk pratet, så vi hele tiden kunne lese, med tolk for døve – ikke bare én, men to til tre som hadde tegnspråk i sitt eget land.

Det kurset vi hadde lagt og som vi hadde poster av handler om forskingsstigen om hvordan vi gjør en forskingsprosess, den har vi skrevet om til et mer enklere språk. Dette ble gjort, slik at alle med utviklingshemmede og lærevansker kan forstå innholdet.

Målet med dette kurset er og få folk med utviklingshemning til å bli medforskere, og være med på og nye forskningsprosjekter i fremtiden.