kr 0,00
0

Østfolds største mottakssted for hjelpemidler

Hva gjør vi?

Fasvo er lager- og mottakssted for hjelpemidler i Fredrikstad kommune. På avdeling hjelpemiddelservice håndterer vi det meste av hjelpemidler som er i kommunen.

Hos oss har vi flere biler som kjører hjelpemidler hver ukedag, både lastebiler og mindre varebiler. Her håndterer vi hjelpemidler i alle størrelser. Vi kjører ut hjelpemidler for NAV hjelpemiddelsentral, samt korttidshjelpemidler som tilhører det kommunale lageret. Vi har egne ansatte som håndterer service og reparasjon etter Nav Hjelpemiddelsentralen sine retningslinjer. Enkelte hjelpemidler henter vi inn, da de må repareres hos Nav Hjelpemiddelsentralen.

Lærekandidat (t.v) og servicemekaniker (t.h) på hjelpemiddel avdelingen

Hjelpemidler på korttidslån

Hjelpemidler på korttidslån, lånes ut for inntil 3 måneder. Dette er enkle hjelpemidler som kan lånes dersom man har et akutt behov for hjelpemidler, som for eksempel hvis du har brukket et ben.

Det er et begrenset antall av disse hjelpemidlene, derfor må de leveres tilbake så snart behovet opphører. Hjelpemidlene blir vasket, desinfisert og kontrollert mellom hvert utlån.

Hjelpemidler på varig lån

Skal man ha noe på et permanent lån, skal det søkes om langtidslån fra hjelpemiddelsentralen. Dette får de fleste hjelp til av fagpersoner som for eksempel jobber i hjemmesykepleien, eller er fysio-/ ergoterapeut.  Disse hjelpemidlene låner man fra NAV Hjelpemiddelsentralen, til behovet opphører. Når behovet opphører, skal hjelpemidlene leveres tilbake. Når hjelpemidlene skal i retur, kan de leveres på Fasvo eller bli hentet av våre sjåfører.

Fredrikstad kommune står for omtrent 1/3 av av hjelpemidlene i Østfold, og Fasvo er derfor det største mottaksstedet i fylket.

3 raske spørsmål til avdelingsleder Julie Jensen

1. Hvilket hjelpemiddel blir det levert ut mest av?

Rollatorer og toalettartikler er nok de varegruppene som det blir bestilt og søkt mest av

2. Hvor mange arbeider på avdelingen?

Mellom 14 og 16 personer har vi på hjelpemiddelservice, avhengig av hvilken dag det er. Vi er en stor avdeling, med mange ulike arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

3. Hvis man har et hjelpemiddel, men ikke har behov for det lenger. Hva gjør man?

Uavhengig av om det er korttid- eller langtidslån skal hjelpemiddelet alltid leveres tilbake til oss. Mange hjelpemidler blir brukt om igjen, og derfor er det spesielt viktig at tar man vare på hjelpemidlene man låner og at de leveres tilbake.

Avdelingsleder Julie K. Jensen