kr 0,00
0

Det første møte med arbeidslivet

Oppstart av nye lærekandidater

Den 20 august var det storinnrykk av nye lærekandidater til Fasvo. Gjennom hele våren har vi hatt mange flotte ungdommer fra VG2 utplassert ved bedriften (Yrkesfaglig fordypning) for å kartlegge motivasjon, behov for tilrettelegging og interesse for lærefaget de har søkt læreplass i.

I år er det til sammen 12 unge mennesker som har kommet gjennom nåløyet og fått tilbud om en lærekontrakt ved Fasvo.

Elevkullet i år fordeler seg på 5 forskjellige fagområder. Avdelingsleder Merete Blomberg ramser stolt opp logistikk, salg, kokk, barne/ungdomsarbeider og anleggsgartnerfaget som årets elevkull skal få opplæring i.

For at vi skal kunne tilby de forskjellige lærefagene er vi helt avhengig av å samarbeide med det ordinære arbeidsliv. Blomberg er imponert over det samfunnsansvaret flere bedriftsledere tar ved å tilby læreplass til vår målgruppe. Hun trekker blant annet fram Fredrikstad kommune som en særdeles god og viktig samarbeidspartner.

De nye lærekandidatene går spennende tider i møte, – overgangen fra å være skoleelev til å være arbeidstaker kan by på forskjellige utfordringer.  For at elevene skal få et best mulig utbytte av sin læretid og stolte kunne motta et kompetansebevis etter endt utdanning, er vi avhengig av  fagkompetanse, varierte og tilrettelagte opplæringsarenaer i de forskjellige lærefagene.

Blomberg forteller at samarbeidet med de videregående skolene i Østfold også er meget viktig. Særlig rekrutterer vi søkere fra Glemmen, Fredrik ll og Kalnes VGS. Samarbeidet med lærere, rådgivere og ikke minst foreldre er viktig for å trygge og sikre gode overganger fra skole til arbeidsliv.

Et møte med noen av lærekandidatene

Ny lærekandidat i logistikkfaget

Her ser vi en av de nye lærekandidatene i aksjon.

Helene gjør allerede en viktig jobb på vår Fruktavdeling. Hun følger læreplanen i Logistikkfaget og går spennende og lærerike tider i møte.

Joakim, helt ytterst til høyre er lærerkandidat i Anleggsgartnerfaget. Han har nettopp startet på sitt 2. år som lærekandidat.

Her «poserer» han sammen med arbeidsleder og tidligere lærekandidater i Anleggsgartnerfaget.

Joakim har gjennom det første året lært mye innen anleggsgartnerarbeid. Ikke minst har han lært seg å bruke diverse teknisk utstyr og tatt motorsagfører bevis.

Lærekandidat Jostein (t.v) og instruktør Jonas

En rullestol som trenger reparasjon,- det meste kan ordnes

Jostein hadde et tydelig mål med sin utdannelse innen logistikk. Han ønsket læreplass på Hjelpemiddelavdelingen. Her med vår servicemedarbeider Jonas som også er en av Jostein sine instruktører i hverdagen.