kr 0,00
0

Utvidet åpningstid på Hjelpemiddelservice

Økt tilgjengelighet for innbyggere

Vår hjelpemiddelavdeling har nå utvidet åpningstiden hver torsdag til klokken 17.

– Vi utvider åpningstiden for å være mer tilgjengelige for innbyggerne i Fredrikstad kommune, også for de brukere og pårørende som selv er i arbeid slik at hjelpemidler kan hentes eller innleveres etter arbeidstid, sier Julie Jensen, avdelingsleder FASVO hjelpemidler.

Siden april i år har Fredrikstad kommune satset på et prosjektet «tidlig hjem». I forbindelse med prosjektet er en fysio-/ og ergoterapeut tilknyttet FASVO, med tilstedeværelse i FASVO sine lokaler. Dette gir innbyggere faglig vurdering og mulighet for å igangsette forebyggende tiltak.

Lager- og mottakssted i Fredrikstad kommune

Hjelpemmiddelavdelingen på Fasvo er lager- og mottakssted for hjelpemidler i Fredrikstad kommune. På avdelingen håndterer vi det meste av hjelpemidler som er i kommunen. Vi drifter det kommunale lageret for hjelpemidler på korttidslån, som lånes ut for inntil 3 måneder. Dersom det er behov for hjelpemidler på permanent lån, skal det søkes om langtidslån fra hjelpemiddelsentralen.

Avdelingens åpningstid

Mandag – fredag 07.30-15.00

Torsdag 07.30-17.00