kr 0,00
0

Lærekandidatordningen

Mer om Lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen er en mulighet til å ta en yrkesfaglig utdannelse for de som trenger en tilrettelagt undervisning i faget og som av forskjellige årsaker ikke skal gå mot et fullt fag eller svennebrev.

Ved å være lærekandidat vil du få en tilpasset undervisning i faget. Spesialundervisning i bedrift er et av tilbudene til fylkeskommunen, som kan utløses etter et vedtak hos PPT.

Opplæringen som blir gitt er tilpasset i forhold til de forskjellige behov eleven måtte ha.

Fasvo er en av flere som tilbyr denne ordningen i samarbeid med fylkeskommunen.

Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i, er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Fylkeskommunen. Opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

 
Kompetanseprøve

Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Du skal da prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din. Ved kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

Fasvo er per i dag godkjent lærebedrift i 7 forskjellige fag. For øyeblikket har vi 22 aktive lærekandidater i bedriften. I tillegg har vi mange arbeidstakere i Fasvo som tidligere har vært lærekandidater.

Fersk forskning viser at lærekandidatene som er i et slik løp opplever progresjon, mestring og trivsel for første gang i utdanningsløpet sitt (1).

Fasvo har deltatt i en informasjonsfilm i samarbeid med opplæringskontoret (OK vekst) som viser samspillet mellom eleven, familien, bedriften, opplæringskontoret og Fylkeskommunen.

4 av 5 lærekandidater med spesialundervisning er å finne i Østfold. Fasvo jobber for at denne flotte ordningen skal videreføres inn i Viken og resten av landet.

  1. https://www.nifu.no/publications/1744729/