kr 0,00
0

Hva er egentlig en lærebedrift?

Lærebedrift

Vi er stolte av å være en godkjent lærebedrift! Dette er ikke noe man bare blir, men noe man må kvalifiseres til.  Østfold Fylkeskommune har ansvaret for å godkjenne lærebedrifter. Hvert fagfelt må ha en faglig leder i bedriften som oppfyller kompetansekravet innenfor faget. Det er også den faglige lederen har ansvar for å følge opp opplæringen i samsvar med opplæringsloven.

Lærekandidat i fasvo

Fasvo har i dag mange lærekandidater som har hatt tilrettelagt undervisning på skolen.
Disse velger å fullføre sin fagutdannelse hos oss. Etter endt læretid på omtrent to år, gjennomføres det en kompetanseprøve innenfor det aktuelle fagområdet. Dersom man består kompetanseprøven, vil lærekandidaten få utdelt kompetansebevis i sitt fagfelt.Vi samarbeidet tett med Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold (OKvta) for at kandidatene skal få en best mulig læretid.

I Fasvo har vi spesielt fokus på å tilrettelegge arbeidsdagen for den enkelte. Fasvo har i dag omtrent 20 lærekandidater i bedriften, og som jobber på den avdelingen som passer for sitt fagfelt. Dersom man er innunder institusjonskokk- eller kokkefaget jobber man på cateringavdelingen vår. Eller vil man bli anleggsgartner? Da er man med grøntgruppa ut i skogen, og på andre prosjekter. Her er det mange muligheter! Vi er også godkjent lærebedrift innenfor logistikk-, salg-, IKT-servicefag, samt kontor og administrasjonfaget

Ønsker du mer informasjon om lærekandiatordningen, ta kontakt med Merete. Kontaktinformasjon finner du under Administrasjonen på Kontakt.

Kilde: http://lærlingløftet.no