Hjelpemidler

Hjelpemidler

FASVO HJELPEMIDLER
Fredrikstad kommune har inngått avtale for levering av hjelpemidler med FASVO. Vårt lager formidler både korttids- og langtidshjelpemidler til innbyggerne i hele Fredrikstad kommune.

Vi både henter inn og leverer hjelpemidler på egne ruter i forskjellige bydeler hver ukedag. Vår resepsjon er åpen hver dag fra klokken 0730 til klokken 1500.

Vi har et tett samarbeid med tildelingskontoret i Fredrikstad kommune for tildeling av hjelpemidler.

FASVO HJELPER DEG
Har du behov av hjelpemidler må fagperson kontaktes. Krykker kan kjøpes på FASVO.

Vår resepsjon er åpen hver dag fra klokken 0730 til klokken 1500.

KONTAKT
69 35 10 90
hjelpemiddel@fasvo.no