Lærekandidater

Lærekandidater

LÆREKANDIDATER

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan.  Som lærekandidat får du en tilrettelagt opplæring i bedrift. Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. «Lista» legges med andre ord litt lavere og er mindre omfattende enn et fag-svennebrev. Ordningen kalles grunnkompetanse. Kontrakten som skrives er en opplæringskontrakt, og de som er innfor denne ordningen er lærekandidater. Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i, er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift.

Denne opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

Søknadsfrist for opplæringskontrakt som lærekandidat er 1.februar.
For mer informasjon ta kontakt med Lærekandidat ansvarlig:

Merete Blomberg

Tlf: 419 01 657

Mail: merete@fasvo.no