Om oss

Om oss

Hvem er FASVO
FASVO As er en bedrift som ble stiftet i 1993 og eies av Fredrikstad kommune. Vi driver etter retningslinjer og kravspesifikasjon fra NAV, i tiltaket VTA, som retter seg mot personer med en uførepensjon.Her ligger NAVs kravspesifikasjon.

Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer som vil og kan delta i arbeidslivet, men som ikke klarer å nyttiggjøre seg av det ordinære jobbmarkedet.

FASVO As er av Østfold Fylkeskommune godkjent som læringsbedrift i flere fag. Ungdom, med tilrettelagt undervisning, kan fullføre sin fagutdannelse hos oss.

Vi samarbeider tett med Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold (OKvta)
www.okvta.no

Vi har kompetanse og fokus på å tilrettelegge arbeidsdagen best mulig for hver enkelt arbeidstaker. Alle våre lærekandidater blir fulgt opp i henhold til individuelle opplæringsplaner.
FASVOs visjon er «Vi bidrar til et verdig arbeidsliv».
Hos oss jobber 63 VTA-deltagere og omtrent 20 lærekandidater. I tillegg arbeider nærmere 30 ordinært ansatte, med allsidig og sammensatt kompetanse, i FASVO As.

FASVO er medlem i interesseorganisasjonen ASVL: http://www.asvl.no

KONTAKTINFO:
TLF: 69 35 10 70
Pancoveien 8, 1624 GRESSVIK
post@fasvo.no
Åpent fra 0730-1500