Hva er egentlig en lærebedrift?

For å være en lærebedrift må man bli godkjent, noe Østfold Fylkeskommune har ansvaret for. Hvert fagfelt må ha en faglig leder som oppfyller kompetansekravet innenfor faget. Den faglige lederen har ansvar for å følge opp opplæringen i samsvar med opplæringsloven.

På Fasvo har vi lærekandidater, som har hatt tilrettelagt undervisning på skolen, Disse velger å fullføre sin fagutdannelse hos oss. Etter endt læretid på omtrent to år, gjennomføres det en kompetanseprøve innenfor det aktuelle fagområdet. Dersom kandidaten består kompetanseprøven, vil lærekandidaten få utdelt kompetansebevis i sitt fagfelt.

Vi samarbeidet tett med Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold (OKvta).
I Fasvo har vi spesielt fokus på å tilrettelegge arbeidsdagen for den enkelte. Fasvo har i dag omtrent 20 lærekandidater i bedriften, som er fordelt innenfor følgende fagfelt: logistikk-, salg-, IKT-servicefag, institusjonskokk-, kokke-, anleggsgartner-, samt kontor og administrasjonfaget

Kilde: http://lærlingløftet.no